Medycyna tropikalna

MEDserwis.pl >Medycyna tropikalna

Medycyna tropikalna

Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób tropikalnych, czyli takich, których rejonem występowania są kraje o innym niż europejski klimacie. Bada wpływu środowiska tropikalnego na zdrowie osób przebywających w krajach klimatu gorącego. Zajmuje się również rozpoznaniem i zwalczaniem chorób egzotycznych. Podróż do kraju o innej niż nasza strefie klimatycznej powinna zostać poprzedzona konsultacjami medycznymi dotyczącymi badań oraz szczepień jakim powinniśmy się poddać przed podróżą. Pozwoli nam to uniknąć wielu zagrożeń zdrowotnych. (...)

zobacz więcej

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl